Vizualizarea

A crea o structură a programului zilei sau a unei activități prin vizualizare, un sistem care arată în ce ordine se vor realiza activitățile sau ce pași sunt de făcut pentru a îndeplini o sarcină.